ناصر حکیمی مشاور رئیس کل بانک مرکزی شد
چهارشنبه 27 شهريور 1398 - 10:15:07
توییت: عبدالناصر همتی طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.

خاطرنشان می‌شود، پیش از این حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بود.

http://ifnn.ir/fa/News/14570/ناصر-حکیمی-مشاور-رئیس-کل-بانک-مرکزی-شد
بستن   چاپ